Generelle Vilkår og Betingelser


De følgende Vilkår og Betingelser skal være gjeldene i alle forhold mellom Media Websolutions B.V., deres telefon- og medietjenester og brukere (heretter omtalt som: brukere). Det overnevnte definerer og legger til rette for bruken av tjenesten som Media Websolutions B.V. tilbyr.

Portalen er et tjenestetilbud (heretter referert til som «tjeneste» eller «tilbud») som Media Websolutions B.V., Flight Forum 40, 5657 DB Eindhoven, Nederland tilbyr.

Tjenestene kan tas i bruk av mobile enheter som PCer, mobiltelefoner, nettbrett og TVer som er satt opp med internett. Tjenesten tilbyr kontakt med faktiske likesinnede kvinner, par og menn som potensielt ser etter partnere. Tjenesten tilbyr brukeren å kommunisere, flørte og muligens også møte andre brukere i virkeligheten, samt kommunikasjon med virkelige profiler og markedsføringsprofiler administrert av Media Websolutions B.V., (heretter referert til som Cupid-brukere). Cupid-brukere kan kun brukes til virituelle opplevelser og fantasier - man kan ikke møte disse i virkeligheten (se Seksjon 5 av våre Generelle Underholdingsbetingelser). Kommunikasjon med våre Cupid-brukere kan koste penger og fører med seg flere muligheter som kan lede til gode samtaler og fine stunder på nett. Møter i virkeligheten er kun mulig mellom to faktiske brukere.
Vår verden av underholdningsbidrag vokser stadig og vi setter stor pris på tilbakemeldinger gjennom våre plattformer, ettersom dette kan hjelpe oss med å bygge ut tilbudet vårt og lage en enda bedre tjeneste.


I. Kontraktsmål; Tilbudets Omfang

1. Media Websolutions B.V. vil gi brukerne tilgang til en sentralisert database. Forskjellige domener tilknyttet Media Websolutions B.V. kan besøkes og tas i bruk. Databasen inneholder profiler og informasjon fra andre brukere. Brukeren kan velge å søke etter andre brukerprofiler etter å ha laget en selv. Brukeren kan se andre brukerprofiler og kontakte de respektive eierene av disse.
I tillegg, som en del av tilgangen til databasen Media Websolutions B.V. gir muligheten til å få tilgang til data (for eksempel webcam chatter) fra utvalgte brukere og webkamera medlemmer. Innhold, type og varighet av gitt og overført datamateriale til motpart er utelukkende ansvaret til kunden selv.
2. I tillegg til denne plattformen, driver Media Websolutions B.V. andre portaler under andre navn og domener. Media Websolutions B.V. tillater brukerene å få tilgang til andre brukerprofiler på de andre domenene, for å så kunne nyte enda større valgmuligheter. Registrering på denne plattformen betyr at brukerprofilen vil være synlig på andre Media Websolutions B.V. også.
3. Tjenestene tilbudt av Media Websolutions B.V. er kun ment for personlig bruk og skal ikke brukes for eksternt salg eller markedsføring. Med denne registreringen samtykker brukeren til å kun bruke denne tjenesten til personlige formål.
4. Media Websolutions B.V. tilbyr gratis tjenester, så vel som betalingstjenester. I tillegg til gratis tjenestene kan man betale for medlemskap som tillater at man kontakter andre medlemmer og sender meldinger.
Disse medlemsskapene har varierende tidsbegrensninger. Brukeren vil bli gjort oppmerksom på kostnadene involvert, innholdet i tjenesten og hva de får tilgang til, så vel som pris- og betalingsbetingelser før tjenesten blir gjort tilgjengelig og aktivert. Ved å gjennomføre betalingen per Media Websolutions B.V. instruksjoner, godtar brukeren kostnadene tjenesten vil medføre.
Tjenesten blir aktivert når brukeren mottar en betalingsbekreftelse.
5. Media Websolutions B.V. garanterer at tjenesten i gjennomsnitt er tilgjengelig 99.5% av året. Sporadiske feil eller avbrudd i Media Websolutions B.V. tjenester på grunn av forhold utenfor leverandørens kontroll, for eksempel naturkatastrofer eller tekniske endringer (vedlikehold, nedetid i forbindelse med offline backup, programvareoppdateringer) kan forekomme. Media Websolutions B.V. vil gjøre alt de kan for å sikre uavbrutt tjenestetilgang.
6. Media Websolutions B.V. forbeholder seg retten til å endre ytelsesbeskrivelsen dersom endringen er basert på lovbestemte eller offisielle regler, eller dersom tilpasning til en ny teknisk utvikling skulle bli nødvendig. Dette er forutsatt at endringene ikke avviker vesentlig fra de opprinnelige tjenestene som tilbys og at brukeren ikke opplever noen ulemper.
Media Websolutions B.V. vil varsle brukeren om slike endringer to uker før gjennomføringen. Brukeren har rett til å protestere innenfor denne tidsrammen. Hvis brukeren ikke protesterer innen denne tidsfristen, skal de endrede tjenestebeskrivelsene ansees som gyldige den dagen meldefristperioden utløper.
7.Media Websolutions B.V. kan ta i bruk produkter levert av eksterne tjenesteleverandører. Dette omfatter særlig betalingsleverandører, innholdsleverandører, nyhetsbrevtjenester og selskaper som samler inn emailadresser. Eksterne tjenesteleverandører, på oppdrag fra Media Websolutions B.V. skal ikke sees på som en tredjepart med hensyn til disse generelle vilkårene.


II. Kontraktuførelse

1. Personer under 18 år, samt personer som handler på vegne av en tredjepart, er ekskludert fra å benytte tjenestene som tilbys av Media Websolutions B.V..
Hvis Media Websolutions B.V. fatter mistanke om at en person ikke er autorisert til å bruke tjenestene har Media Websolutions B.V. rett til å kontrollere den enkeltes identitet ved å be om offisielle dokumenter. Uautoriserte brukere vil bli ekskludert fra å bruke databasen.
2. Databasetilgang og tilgang til tjenester som tilbys av Media Websolutions B.V. vil bli aktivert etter at registreringsprosessen er avsluttet. Brukeren må velge, og så opprette, et passord og et pseudonym under registreringsprosessen. Registreringen krever en gyldig e-postadresse og at man fullfører registreringssiden. Registrering er gjennomført når en bekreftelse blir sendt til brukeren via e-post. Av sikkerhetsmessige årsaker kan være nødvendig for brukeren å trykke på en link som sendes til e-postadressen gitt av brukeren ved Media Websolutions B.V. for å bekrefte registreringen (Double-Opt-In)
Ved å fullføre registreringsprosessen, samtykker brukeren til disse Generelle Selskapsvilkårene. Dette utgjør et gratis kontraktsforhold mellom brukeren og Media Websolutions B.V.
3. Media Websolutions B.V. tilbyr ulike tjenester (premium-medlemskap) mot et gebyr, i tillegg til gratis tjenester. Hvis brukeren velger å benytte disse tjenestene må vedkommende godta ytterligere en avtale.
De nåværende rammebetingelsene (Generelle Selskapsvilkår) gjelder også for premium-medlemskap. Brukeren vil bli informert om innhold, varighet, pris, vilkår og betalingsalternativer/ vilkår for premium-medlemskap. Avtalen skal anses som gyldig dersom brukeren velger betalingsbelagte tjenester på en tilknyttet plattform og aksepterer de påfølgende vilkårene ved å klikke på "bestill" knappen. (Heretter: bestillingsprosessen)
I tillegg til premium-medlemskap, kan brukeren velge et visst beløp som skal legges til som kreditt på kontoen i løpet av bestillingsprosessen. Dette beløpet vil vises, og kan brukes, som Coins på nettstedet. Coins kan brukes til flere forskjellige formål på siden og er tilgjengelig så lenge kontoen er aktiv. Når en konto ikke har coins tilgjengelig vil det være visse funksjoner brukeren ikke har tilgang til. Brukeren kan imidlertid fylle på coins ved å foreta en bestilling på nettsiden

Media Websolutions B.V. gir brukeren muligheten til å fylle opp Coins-kontoen automatisk. Et systemvalg vil gjøre det mulig for brukeren å kjøpe et tildligere valgt beløp av Coins. Kontoen vil kun fylles opp hvis den er tom og du samtidig ønsker å bruke en tjeneste som krever coins.


III. Kostnader

1. Tjenestene som tilbys av Media Websolutions B.V. på denne portalen er gratis, med mindre brukeren tidligere har blitt informert om at tjenestene er gebyrbelagt.
2. Kostnadene som påløper for gebyrbelagte tjenester, samt betalingsmåte, vil bli forklart før brukeren aktiverer disse tjenestene.
3. Forskjellige betalingsmetoder kan gjelde for ulike versjoner eller ulike brukergrupper. Brukeren vil bli få råd om nødvendige betalinger, betalingsmetoder og betingelser før det blir gitt tilgang til tjenestene.


IV. Betalingsbetingelser

1. Betaling for gebyrbelagte tjenester må gjøres på forhånd til Media Websolutions B.V. og vil bli belastet brukeren i henhold til den betalingsmetoden som ble valgt under bestillingsprosessen.
2. Media Websolutions B.V. har rett til å benytte en ekstern tjenesteleverandør for behandling av betalinger.


V. Kansellering; Kontraktsopphør; Kontraktsbetingelser

1. Brukeren kan heve kontrakten for gratis tjenester når som helst. Varslel om kanselleringen skal sendes til

Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Nederland

eller sendes per epost til an

support@naughtybook.no.

Brukerprofilen og tilhørende datasett vil bli slettet ved kansellering, forutsatt at det ikke eksisterer rettslige krav om at vi skal lagre informasjonen. Kontrakter for tjenester mot gebyr krever en egen oppsigelse.
2. Perioden for ordinær avslutning av en betalt tjeneste (såkalt Premiummedlemskap) følger av det produktrelaterte kontraktinnholdet, som bekreftes i forbindelse med ordreprosessen av kunden. Videre, ved kjøp av et betalt medlemskap, i tillegg til gitt kontraktinformasjon i ordreprosessen, vil kunden bli informert i ordrebekreftelsen angående oppsigelsestiden per e-post. Oppsigelse av en gebyrbelagt tjeneste må gjøres skriftlig (f.eks e-post, brev) og følgende informasjon må være vedlagt:
brukernavn (pseudonym),
bruker-ID og
brukerens epostadresse som ble brukt ved registrering.
Oppsigelsen skal også inneholde følgende informasjon for at oppsigelsen skal kunne behandles korrekt:
Brukerens for- og etternavn
Brukerens adresse
Oppsigelsen av det gebyrbelagte tjenesteforholdet påvirker ikke det gratis kontraktsforholdet.
3. Gebyrbelagte tjenester med en kontraktslengde på mindre enn en måned kan sies opp inntil 24 timer før kontraktens utløpsdato.
4. Avviklingen av gebyrbelagte, samt gratis kontraktsforhold, vil bli bekreftet via en epost sendt til epostadressen gitt av brukeren under registreringsprosessen.
5. Kontraktsfestede avtaler rundt betalingsmetoder, som WAP-fakturering, må sies opp av brukeren hos den respektive leverandøren av betalingsmetoden, som ble opplyst for brukeren ved registreringen. Denne informasjonen kan også gies av vår kundeservice hvis kunden ikke finner den.
6. Media Websolutions B.V. har rett til å blokkere brukernes tilgangsrettigheter til enhver tid hvis brukeren misbruker tjenester levert av Media Websolutions B.V., eller om han opptrer i strid med kontraktsbestemmelser, særlig reglene beskrevet i Seksjon VIII.
7. Media Websolutions B.V. kan si opp den gratis kontraktstjenesten når som helst, og gebyrbelagte tjenester med 10 dagers varsel mot slutten av kontraktperioden.
8. Kontrakten for gebyrbelagte tjenester skal automatisk forlenges dersom brukeren ikke hever avtalen innenfor den definerte kontraktsperioden. Forlengelsesperioden vil være den samme som avtalt under bestillingsprosessen. Dersom annen varighet ikke er avtalt, skal opprinnelig avtalt forlengelse gjelde.


VI. Generelle retningslinjer for underholdning

1. Ved registrering gir brukeren uttrykkelig tillatelse til å motta e-post; brukeren kan til enhver tid trekke denne tilbake gjennom profilen sin.
2. Media Websolutions B.V. oppretter en elektronisk postkasse for brukeren i dennes profil. Denne postkassen vil gjøre det mulig for brukeren å ta kontakt med andre brukere og motta tjenestemeldinger fra Media Websolutions B.V.. Andre meldinger sendt fra Media Websolutions B.V. til brukeren vil bli sendt til brukerens registrerte epostadresse. Meldinger kan kun sendes til andre brukere ved å inngå en gebyrbelagt avtale.
3. Meldinger fra brukeren til Media Websolutions B.V. blir sendt via epost fra den epostadressen brukeren oppga til den spesielle epostadressen som er oppført i portalen i hjelpmenyen hos Media Websolutions B.V.,
eller via brev til

Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Nederland,

med referanse til epostadressen oppgitt til Media Websolutions B.V. og/eller profilnavnet.
4. Brukeren samtykker i å overholde følgende regler for kommunikasjon på portalen og avstå fra å bruke sin elektroniske postkasse og meldingstjenester for distribusjon av
en. ærekrenkende, rasistisk, diskriminerende, krenkende eller annet ulovlig materiale eller informasjon;
b. å true eller trakassere andre brukere og tredjeparter, eller krenke deres rettigheter (inkludert intellektuelle rettigheter);
c. importere data som inneholder virus, programvare og annet materiale underlagt opphavsrett, eller andre lover, med mindre brukeren er den rettmessige eieren av disse rettighetene eller har fått den rettmessige eierens samtykke til bruk det materialet / de rettighetene til systemet eller databasen ;
d. negativt påvirker tjenestene for andre brukere;
e. forsøker å fange opp, eller faktisk avskjære e-post eller andre meldinger;
f. sende e-post og andre meldinger til andre formål enn personlig kommunikasjon til andre brukere, inkludert å annonsere eller tilby varer, tjenester eller lignende kommersielle og forretningsmessige formål;
g. å sende kjedebrev;
h. brukeren skal også avstå fra å si eller å sette inn navn, adresser, telefonnumre, messenger-adresser, e-post, merkenavn, firmanavn, navn på andre internettportaler eller nettadresser i profilbeskrivelsen eller opplastede filer;
5. Media Websolutions B.V. vil bruke profiler opprettet og drevet av Media Websolutions B.V. på portalen i markedsføringsøyemed, for å forbedre kvaliteten på tjenesten, for å presentere meldingsfunksjoner og for underholdning. De tidligere nevnte profilene er merket med "©" eller en stjerne i systemet. Faktiske møter / dater er ikke mulig med slike profiler. Brukerne er kun i stand til å sende meldinger gjennom portalen. For å sende meldinger via den elektroniske postkassen kreves det registrering for betalingstjenester.
6. Brukeren erkjenner og godtar uten forbehold at Media Websolutions B.V. har rett til å sende meldinger i brukernes navn for å forenkle integreringen i plattformen for nye kunder, og for å hjelpe til med kommunikasjon. Brukeren kan deaktivere denne funksjonen i profilen sin til enhver tid.


VII. Nyhetsbrev og epostannonsering

1. I løpet av registreringsprosessen aksepterer brukeren å motta informasjon om Media Websolutions B.V., dets produkter og tilbud av mediatjenester ved å godta å motta nyhetsbrev og generelle annonser. Media Websolutions B.V. sender ut denne informasjonen.
2. Det er helt frivillig å akseptere nyhetsbrev, og godkjenningen kan når som helst trekkes tilbake. Aksept kan trekkes tilbake ved å sende en email til kontaktadressene som er oppført ovenfor, ved å klikke på avmeldingslinken i meldingen eller i profilinnstillingene.


VIII. Brukerens ansvar

1. Brukeren er selv ansvarlig for sitt registrerte innhold, personopplysninger og opplysninger han har gitt om sin person. Brukeren bekrefter at opplysningene som er gitt er nøyaktige og er en personlig beskrivelse av ham. Forsettlig unøyaktig informasjon som gis, eller informasjon gitt med den hensikt å svindle, kan medføre at Media Websolutions B.V. blokkerer brukerprofilen uten rett til refusjon fra Media Websolutions B.V..
Media Websolutions B.V. har også rett til å avslutte tjenesten uten forutgående varsel.
2. Brukeren skal bekrefte at han ikke skal bruke tjenestene fra Media Websolutions B.V. for kommersielle formål eller forretningsformål, da spesielt for annonseformål. Brukeren har ikke lov til å eksportere andre brukeres innhold eller profiler, verken manuelt eller ved å benytte dataprogrammer, i den hensikt å bruke denne informasjonen utenfor portalen til Media Websolutions B.V..
3. Brukeren må holde eposter og andre meldinger, inkludert informasjon fra tredjeparter, strengt konfidensielle, og avstå fra å gi tilgang til tredjeparter uten rettighetshaverens tillatelse. Informasjonen gjelder, men er ikke begrenset til, navn, telefonnummer, adresseinformasjon, epostadresser og URL-er.
4. Brukeren samtykker i å holde innloggingsinformasjon konfidensielt. Dersom brukeren avslører denne informasjonen til en tredjepart, holdes han fullt ansvarlig for alle aktiviteter og for konsekvensene av disse aktivitetene. Dersom brukeren mistenker at informasjon er videresendt til en tredjepart, må han umiddelbart informere Media Websolutions B.V. og ta de nødvendige skritt som skal til for å hindre ytterligere misbruk (f.eks. ved å endre passordet).
5. I tillegg aksepterer brukeren å ikke misbruke tjenestene som tilbys av Media Websolutions B.V. inkludert,
a. å avstå fra å bruke tjenesten til å distribuere ærekrenkende, rasistisk, diskriminerende, krenkende eller annet ulovlig materiell eller informasjon.;
b. å true eller krenke andre brukere eller tredjeparter, eller å krenke deres rettigheter (inkludert intellektuelle rettigheter);
c. å importere data til systemet eller databasen med virus, programvare eller annet materiell som er underlagt åndsverksloven eller beskyttet av andre rettigheter, med mindre brukeren er den rette innehaver av disse rettighetene eller har innhentet rette eiers samtykke til å bruke materialene;
e. å prøve å avskjære eller å faktisk avskjære andre meldinger;
f. å sende epost eller meldinger med andre hensikter enn for personlig kommunikasjon med andre brukere, inkludert annonsering eller å tilbud av varer, tjenester eller lignende kommersielle eller forretningstilbud;
g. sende kjedebrev;
h. brukeren skal også avstå fra å skrive eller sette inn navn, adresser, telefonnumre, messenger-adresser, epostadresser, merkevarenavn, bedriftsnavn, navn på andre internettportaler eller URL-er i den personlige beskrivelsen eller i opplastede filer;
6. Manglende overholdelse av kontraktsforpliktelsene som er skissert ovenfor, eller brudd på andre forhold som reguleres i disse rammebetingelser berettiger Media Websolutions B.V. til å heve kontrakten umiddelbart for en viktig årsak, samt blokkere brukere tilgang til Media Websolutions B.V. databasen. Alternativt kan Media Websolutions B.V. slette deler av brukerprofilen.
7. Hvis brukeren planlegger å bruke kontraktsforholdet inngått mellom ham og leverandøren for kommersielle eller forretningsmessige formål, eller videresende data som er gjort tilgjengelig for ham via tredjeparter for kommersielle eller forretningsmessige formål, eller til formål som ikke uttrykkelig er godkjent av Media Websolutions B.V., skal han betale en kontraktsstraff på € 1000,00 for hver verifiserbar hendelse. Ytterligere skadekrav blir ikke berørt av dette.
8. Tjenestene fra Media Websolutions B.V. tilbys utelukkende for private, ikke-kommersielle formål. Ved å registrere seg på en portal som tilbys av Media Websolutions B.V., samtykker brukeren til å bruke tjenesten kun for private formål. Spesielt er bruken av portalen med det formål å fremme eller annonsere seksuelle tjenester av noe slag og fremme prostitusjon uttrykkelig forbudt.


IX. Drift

1. Media Websolutions B.V. har rett til å gjennomgå innhold og data oppgitt av brukeren og fjerne dem i tilfelle denne dataen er i strid med rammebetingelsene.
2. Media Websolutions B.V. har også rett til, men ikke plikt til, å sjekke tekster, grafikk, samt opplastede bilder for kompatibilitet med disse rammebetingelsene, og fjerne disse elementene dersom de anses upassende.
3. Flere av de gebyrbelagte tjenestene kommer med en kontaktgaranti for brukeren. Dersom brukeren har registret seg for en slik tjeneste vil Media Websolutions B.V. tilbakebetale brukeren kostnadene for kontraktsavtalen, dersom det er verifisert at brukeren ikke fikk kontakt i løpet av den avtalte perioden. Kontaktgaranti i denne sammenhengen er definert som et minimum av ett kontaktforsøkt via den elektroniske postkassen som er opprettet for brukeren.


X. Rettigheter

1. Brukeren skal gi Media Websolutions B.V. eksklusiv, overførbar, tidsubegrenset engangsrettighet til innholdet, inkludert bilder, tekster og videoer brukeren opprettet eller lastet opp i løpet av kontraktsforholdet.
2. Brukeren må bekrefte at innholdet han lastet opp eller opprettet og bruken av disse ikke krenker tredjeparts rettigheter, særlig opphavsrett eller andre gjeldende vernerettigheter.


XI. Ansvar
1. Media Websolutions B.V. vil ikke påta seg ansvar for eller garantere nøyaktigheten og sikkerheten til data eller innhold som er publisert eller overført fra andre brukere. Media Websolutions B.V. skal heller ikke holdes ansvarlig for brukerprofilenes sikkerhet og nøyaktighet. Selv om det er forbudt, kan andre brukere skrive inn falsk etter ulovlig innhold og informasjon, eller misbruke tjenestene til Media Websolutions B.V. for uautoriserte eller ulovlige intensjoner.
2. Media Websolutions B.V. tilbyr en IT-tjeneste ved å gi tilgang til database, men er ikke ansvarlig for resultatet.
3. Siden Media Websolutions B.V. ikke kan påvirke dataoverføring fra nettet utenfor egen IT-infrastruktur, samt særegenheter og usikkerheter på nett, kan ikke Media Websolutions B.V. ta ansvar for eksternt tap av data og/eller feil ved dataoverføringsprosesser. Media Websolutions B.V. er ikke ansvarlig for tjenesteforstyrrelser ut over kontrollen over berørte områder (f.eks. høyere makter, tekniske problemer på nettet).
4. Med unntak av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser , fare for liv eller skade på legeme og helse, eller krav i henhold til produktansvarsloven, er Media Websolutions B.V. kun ansvarlig for forsett og grov uaktsomhet. Essensielle kontraktsmessige forpliktelser er de som er nødvendige for å oppfylle kontraktsmålet.
5. Media Websolutions B.V. sitt ansvar for mindre brudd på plikter som kreves for å oppfylle kontraktsmålet (store forpliktelser) er begrenset til erstatningsbeløp som er typiske og påregnelige for Media Websolutions B.V..
6. De tidligere forklarte ansvarsbegrensningene gjelder også for personlig ansvar for ansatte, tillitsvalgte og ansvarlige hos Media Websolutions B.V..
7. Media Websolutions B.V. er ikke forpliktet utover de nevnte omstendighetene.


XII. Erstatning

Innenfor rammen av lover og forskrifter, skal brukeren erstatte Media Websolutions B.V., for alle andre forpliktelser, krav og utgifter som følge av handlinger han kan være ansvarlig for, som for eksempel skader på grunn av fornærmelse, bakvaskelse, skader til ikke-materielle goder, intellektuelle og andre brukerrettigheter , samt avbrudd som påvirker andre brukere.


XIII. Endring av rammebetingelser

1. Media Websolutions B.V. forbeholder seg retten til å endre rammebetingelsene når som helst, forutsatt at de grunnleggende forholdene ved de kontraktsfestede avtaler forblir upåvirket og endringen er nødvendig for å tilpasse seg utviklingen for Media Websolutions B.V. ved kontraktsgjennomføring og hvis manglende hensyn vil påvirke balansen i kontraktsforholdet. Essensielle forhold er spesielt slikt som gjelder type og mengde avtalte tjenester, samt kontraktsforhold og avslutningsformalia. Media Websolutions B.V. har rett til å endre rammebetingelsene for å eliminere kontraktshull som følge av lovpålagte endringer og endringer i rettspraksis.
2. Media Websolutions B.V. vil via epost informere brukeren ved endring av rammebetingelsene. Brukeren kan protestere mot endringene innen to uker. Dersom brukeren ikke kommer med innvendinger innenfor den nevnte tidsrammen, gjelder de nye rammebetingelsene fra datoen for utløp av varsel.


XIV. Tjenester levert av tredjepartsleverandører

1. Tredjeparter som tilbyr autoriserte tjenester på Media Websolutions B.V. portalen til Media Websolutions B.V. kan ha ytterligere betingelser og gebyrer som omfatter brukeren.
2. Brukeren samtykker i å gjennomgå tredjepartsleverandørers vanlige forretningsmessige vilkår og priser før de bruker disse tjenestene. Media Websolutions B.V. er ikke en del av eller representant i kontraktsforholdet mellom brukeren og tredjepartsleverandør.
3. Spesielt er ikke Media Websolutions B.V. ansvarlig for nøyaktigheten og påliteligheten til tredjepartsleverandørers informasjon, meninger eller andre meldinger, med mindre Media Websolutions B.V. har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet og forsettlig forsømmelse.


XV. Personvernerklæring

Media Websolutions B.V. samler inn, prosesserer og bruker personlige brukerdata som er beskrevet i disse vilkårene og personvernerklæringen. Personopplysningenes sikkerhet er underlagt forskrifter.


XVI. Avsluttende bestemmelser

1. Rettspraksis mellom Media Websolutions B.V. og brukeren er underlagt de obligatoriske juridiske bestemmelser i Nederland. Hvis brukeren er en forbruker, dekkes alle tvister som følge av dette kontraktsforholdet av 5657 DB Eindhoven.
2. Anvendelige obligatoriske juridiske bestemmelser i staten brukeren lovlig bor ved inngåelse av kontrakten skal forbli upåvirket.
3. Hvis enkelte bestemmelser i disse generelle rammebetingelsene bør være ugyldig eller ufullstendig, skal de resterende rammebetingelser ikke bli berørt.


XVII. OPPHEVELSESINSTRUKSER

1. Avbestillingsrettigheter

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi en grunn.

Angreretten er 14 dager etter inngåelse av kontrakten.

For å kunne benytte deg av angreretten, må du informere oss (Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Nederland; Telephone: +31 853019384 (Telefonnummeret er gratis fra norsk fastnett); E-Mail: support@naughtybook.no) med en åpen intensjonserklæring (f.eks. et brev sendt via posten, eller en epost) vedrørende din beslutning om å avslutte kontrakten. Du kan bruke det vedlagte angreskjemaet, med det er ikke obligatorisk å bruke dette skjemaet.
For å overholde avbestillingsbetingelsene er det tilstrekkelig å maile/sende meldingen for å utøve din angrerett før utløpet av varslingsperioden.
2. Avbestillingskonsekvenser
Hvis du avbryter denne kontrakten, må vi refundere alle betalinger utført av deg, inkludert fraktkostnadene (unntatt de ekstrakostnader som følger av valg av forsendelsesmetode hvis de avviker fra vår kostnadseffektive standard leveringsmåte).
Umiddelbart, men senest fjorten dager fra den dagen vi har mottatt budskapet om at du ønsker å kansellere denne kontrakten. Vi vil bruke den samme betalingsmåten for refusjon som du valgte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med deg. Du vil ikke bli påført noen kostnader i forbindelse med refusjonen.
Hvis du har bedt om å starte opp kjøpte tjenester i løpet av angrefristen , må du gi en tilstrekkelig betaling til oss for å reflekterer andelen av tjenestene som ble tilbudt, forholdsmessig basert på det totale volumet av kontraktsavtalte tjenester.
3. Eksempel Avbestillingsskjema
(Vennligst fyll ut og send dette skjemaet til oss dersom du ønsker å avslutte kontrakten.)
To Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Nederland; Telephone:+31 853019384; E-Mail: support@naughtybook.no

Med dette avbestiller jeg/vi (*) den inngåtte kontrakten om kjøp av følgende produkter(*)/ følgende tjenester(*)

Bestilt (*)/mottatt(*)

Forbrukers navn (s)

Forbrukers adresse (s)

Forbrukers signatur(er) (gjelder kun varsling via brev)

Dato

(*) Stryk det som ikke passer.

4. Hvis brukeren har gitt sitt uttrykkelige samtykke, gjelder angrerettens utløp tidligere dersom tjenestene brukeren etterspurte er blitt gitt i sin helhet før han benyttet sin angrerett.
5. Angreretten skal utløpe for en kontrakt om levering når det digitale innholdet ikke er plassert på selve datamediet, selv om Media Websolutions B.V. har igangsatt gjennomføring av kontrakten etter at brukeren uttrykkelig avtalte oppstart av tjenestene før utløpet av angrefristen til hans kunnskap.


XVIII. Viktig informasjon

Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at vi ikke er juridisk bundet eller villig til å delta i saker fremmet gjennom Forbrukerombudet.
Vi bruker et eksternt selskap for behandlig av inkassosaker. Hvis du har mottat en inkasso, vennligst kontakt Nationaal Incasso Bureau. Deres kontaktinformasjon finner du på:
http://www.nibincasso.nl/contact/
http://www.tcmnetherlands.nl/contact/